Sarıyer Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın taşınmazı üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafınca mülkün yer aldığı konumdaki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin kalkması, menfi tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile ev üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz mevzusu borcunu belli süre içerisinde veya belli başlı vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmaz ise ev üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse mülk üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum süre içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP