Sarıyer İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konulur. Aynı zamanda icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli durumların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılması bağlamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya mevcut dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borcu olan taraf yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içinde ya da belli vadelerle ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin geçersiz olması Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış isteme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üstündeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP