Sarıyer Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Sarıyer Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteğiyle borçlu şahsın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan süreler içerisinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun tamamını yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin isteği ile borçlu olan şahsın varlıklarına el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın ya da borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlunun verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılır. Şayet kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP