Seferihisar Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcından sonrasında tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan kişinin talebi ile borcu olan şahsın ismine kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araç için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan kişi vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araba üstündeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında mevcut olan giderler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından ötürü olur. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki mevcut haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatasını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz senaryolara ilave olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu olay şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan aracın satılması kapsamındaki talep bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak eğer borçluya kesinleşmiş icrada borçluya olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP