Seferihisar Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacaklı kişi borçlu kişi adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir yapıda destek verip mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yolları seçip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik özellikte kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan kişinin anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşılması durumunda alacaklı kişi talebiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu taraf olarak gösterilen şahsın borcu bulunmadığında karar verilirse araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP