Seferihisar Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının talebiyle borçlu olanın arsasının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilen ödeme emrine yöntemine uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil edebilmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı kişi 1 sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arsası üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış uygulaması sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu şahsın yahut kurumun üzerinde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üstüne konmuş haczin yok edilmesi adına belirli aşamaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhütle de yerin üstünde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Yine de kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uyum sağlamazsa hapse tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en kalıcı uygulamalar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP