Seferihisar İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf yahut vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belirli durumların varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili makama dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanması için başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu şahıs ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Bu husus için icraya talepte bulunulur. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kaldırılması Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış isteme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup borcun bütününü vezneye depo edip ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı kişi ya da vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP