Seferihisar Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Seferi̇hi̇sar Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olanın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içerisinde borçlu kendine iletilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlunun varlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması için öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP