Selçuk Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebi ile borçlunun adına kaydı olan araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan şahıs vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken vasıta üzerindeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evraklarında bulunan masraflar ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araç üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki var olan haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ek olarak arabaya haciz konulduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan malın satılabilmesi bağlamındaki talep bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün masraflardan görevli olabilir. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi azami zaman içerisinde en güvenli tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP