Selçuk Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi onanmışsa alacaklı borçlu adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde tarafa profesyonel ve hukuka uygun bir biçimde destek verip söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yöntemleri tercih edip tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç tüm faizleri ile ve varsa ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması mecburidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacağı olan şahsın anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile anlaşılması durumunda alacaklı talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeniyle düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu taraf olarak nitelendirilen kişinin borcu bulunmadığında karar onanır ise araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP