Selçuk Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteği ile borçlunun arsasının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borçlu kişi kendisine iletilen ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 sene içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf arsası üstüne haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt durumda arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın veya kuruluşun üzerinde mevcut olan yerine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belli başlı adımları yerine getirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu yerin satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Fakat kişi taahhüt ettiği zaman aralığında uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en kalıcı uygulamalarla sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP