Selçuk Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu kişinin mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekilin talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olana tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği borcu belirli süre içinde veya belirli vadelerle yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olur. Bu konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapuya müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İİK'de gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borcu olan taraf, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup tutarın hepsini icra veznesine depo edip mülk üstündeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise mülk üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman zarfı içinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP