Selçuk İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf veya vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belirli durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haciz kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belli olan meblağın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde ya da belli başlı sürelerle yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus adına icraya başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma müddeti bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir olayda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip taşınmazdaki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf veya vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP