Selçuk Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Selçuk Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli süreler içerisinde borçlu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun hepsini ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteğiyle borçlunun varlığına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlunun vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında şayet koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Eğer alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP