Şile Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın isteği ile borcu olan tarafın ismine kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alırken vasıta üstündeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan şahıs benzeri bir olayda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satışını engellemek için en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin hatalarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması yönündeki talep bir defa geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi o mala uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün giderlerden görevli olur. Son olarak eğer borçluya kesinleşmiş icra takibinde borçluya olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP