Şile Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kesinleşmiş ise alacaklı borcu olan kişi adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde kişiye en hızlı ve hukuk ile uyumlu bir biçimde hizmet verip söz edilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespit edilmesi: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı kişi anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeniyle kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı kişi bu süre zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu taraf olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP