Şile Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borcu olan kişi kendine iletilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığındaysa haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan şahsın yahut şirketin üstünde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arsası üzerine konulmuş haczin yok edilmesi adına belirli aşamaları hayata geçirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler eşliğinde eğer borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını istemek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymazsa hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en pratik yöntemler ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP