Şile Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun mülkü üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından taşınmazın bulunduğu lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne konan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belirli süre içinde yahut belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi konu olabilir. Güncel husus adına icraya istekte bulunulur. İstek neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip gayrimenkul üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse mülk üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP