Şile İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı ya da vekil şahsın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak tahsil ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu kişiye borcun yatırılması ile haciz kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik masrafının ayarlanması adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirli meblağın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu taraf ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı sürelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olmaktadır. Bu husus adına icraya başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış isteme müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan taraf satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir olayda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip gayrimenkuldeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP