Şile Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇le Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman içinde borçlu olan şahıs kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talep etmez ise bahse konu haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan tarafın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP