Silivri Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibince alacağı olan tarafın talebi ile borçlu şahsın adına kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilir. Arabayı satın alır iken vasıta üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan kişi bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek için en doğru ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araba üstündeki haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklanmış olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten vasıtaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması kapsamındaki istek bir defa geriye çekilebilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o mala uygun olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri tüm masraflardan görevli olabilmektedir. Son olarak şayet borçluya kesin olan icrada borçluya olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi en az süre içerisinde en pratik yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP