Silivri Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleşince borçlu olan kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan gönderilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacaklı kişi borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukuk ile uyumlu bir şekilde destek vererek söz edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları tercih ederek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespiti: Vasıta üstüne koyulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir durumda haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı şahıs anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı talebiyle araç üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı kişi mevcut süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak nitelendirilen kişinin borcu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP