Silivri Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın arazisinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arazisi üzerine haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu şahsın ya da şirketin üzerinde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, arazisi üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi için belirli uygulamaları yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlunun vermesi mecburi taahhütle de arazinin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Fakat taraf taahhüt vermiş olduğu süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en hızlı adımlarla sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP