Silivri Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu şahsın evi üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği doğrultusunda icra tarafınca taşınmazın yer aldığı yerdeki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üstüne koyulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz kalkması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla ev üstüne konulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödemesini belli süre içinde yahut belirli vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Güncel husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, takipte borçlu kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun bütününü vezneye depo edip mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise mülk üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP