Silivri İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf veya vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belli olan tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu şahıs ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli sürelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış isteme süresi bir yıl olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo edip evdeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı veya vekili borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP