Silivri Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇li̇vri̇ Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli olan süreler içerisinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tamamını ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapuları üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlunun mallarına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına ilk önce haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında eğer ki borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP