Sincan Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacaklı tarafın talebi ile borçlu şahsın ismine kayıtlı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alırken araba üstündeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçluya bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat vasıta üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından dolayı olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araba üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışlarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilaveten arabaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan taşınırın satılabilmesi yönündeki istek bir defaya mahsus geriye alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesin olan icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP