Sincan Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı kişi borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde kişiye en başarılı ve hukuka uyumlu bir özellikte hizmet sağlayarak sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, dairedeki memurların yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişi anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması halinde alacaklının isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu taraf olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP