Sincan Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteğiyle borçlu tarafın yerinin üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı bir sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf taşınmazı üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı senaryoda satış sonuçlandırılamayacaktır. Bu nedenle işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin veya kurumun üstünde bulunan arsasına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu tarafın, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin kalkması için belli başlı adımları yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de ilgili taraf taahhüt vermiş olduğu süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP