Sincan Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üzerine koyulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşürülmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen borcun vezneye ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli zaman içinde yahut belli başlı vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılması mevzu bahis olabilir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini vezneye depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat veya alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse ev üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP