Sincan İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi hususunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanması için başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirli meblağın vezneye yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu kişi veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi söz konusu olur. Mevcut konu için ilgili makama talepte bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczinde alacaklının satış isteme müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini vezneye depo edip konuttaki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı kişi ya da vekili ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP