Sincan Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇ncan Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen süreler içinde borçlu olan taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun tümünü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise sözü edilen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan şahsın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP