Sirkeci Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibince alacaklı tarafın talebi ile borcu olan tarafın adına kayıtlı araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alırken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en hızlı ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evrakında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de vasıta üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklı olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Ele aldığımız durumlara ilave olarak vasıtaya haciz konulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni zaman içinde yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılması yönündeki talep bir defa geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan şahıs mevcut araca yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri tüm masraflardan görevli olur. Son olarak da şayet borçluya kesin olan icra takibinde borçluya olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP