Sirkeci Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde şahsa hızlı ve hukukla uyumlu bir şekilde destek sağlayarak söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yöntemleri seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı kişi anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklının isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP