Sirkeci Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin arazisinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arazisi üzerine haciz konulacak ya da haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu tarafın yahut şirketin üzerinde yer alan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üzerine konulmuş haczin yok edilmesi için belli uygulamaları gerçekleştirmesi şarttır. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malların satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhütle de yerin üstünde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en doğru uygulamalarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP