Sirkeci İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi ya da vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması kapsamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan kişi veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı vadelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu konu adına ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip taşınmazdaki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP