Sirkeci Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu tarafın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar ışığında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlunun verecek olduğu taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP