Şişli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu zararına icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan şahsın talebiyle borcu olan şahsın adına kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs araba üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alırken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satışını önlemek için en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında mevcut olan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklanmış olabilir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu olay şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli vasıtanın satılması yönündeki istek bir defa geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan kişi o araca uygun olarak, haczin konulması ve saklanması gibi bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesin olan icrada borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en pratik teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP