Şişli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilen niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borcu olan taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde tarafa hızlı ve hukuk ile uyumlu bir biçimde destek sağlayıp söz konusu sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri seçip şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Vasıta üzerine koyulan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan kişi anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile anlaşılması halinde alacağı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar verilirse vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP