Şişli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin taşınmazının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı ödeneği tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf yeri üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu tarafın ya da kuruluşun üstünde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, arazisi üzerine koyulmuş haczin kalkması adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üstünde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt etmiş olduğu süreye uyum göstermezse hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP