Şişli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin evi üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca evin bulunduğu konumdaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile ev üstüne konan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun icradaki vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belirli süre içinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi konu olur. Mevcut husus için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borçlu ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin kalkmasını talep eder.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP