Şişli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip kesinleştikten sonra borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs veya vekil şahsın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulmaktadır. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun yatırılması ile haciz kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulur. Bunun üstüne belirli meblağın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan kişi yahut kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı süreler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklının satış talep etme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icra veznesine depo ederek ev üstündeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP