Şişli Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Şi̇şli̇ Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olanın talebiyle borçlu olan tarafın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman aralıkları içerisinde borçlu taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan tarafın varlıklarına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu şahsın vereceği taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Şayet şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP