Söğütözü Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesinleşen icra takibince alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin ismine kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araç için satış isteyerek alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan taraf araba üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi benzeri bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını engellemek adına en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araba üstündeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılması yönünde talep bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç alakalı icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması gibi tüm giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesin olan icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari süre içinde en kalıcı yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP