Söğütözü Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı kişi borçlu şahıs adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa en hızlı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayıp söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru uygulamaları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve varsa ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , dairedeki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan şahsın anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklı olan tarafın isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf mevcut süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak adlandırılan tarafın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP