Söğütözü Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlunun arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borçlu taraf kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tümünü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz konusu mallar adına alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; kişi yeri üzerine haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış sonuçlandırılamayacaktır. Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan şahsın yahut şirketin üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu tarafın, arsası üzerine konmuş haczin kalkması için belli başlı adımları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt vermiş olduğu süre aralığına uyum sağlamaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru uygulamalarla sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP