Söğütözü Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üzerine konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işli faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan borcunu belli süre içinde ya da belirli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olur. Güncel konu için icraya talepte bulunulur. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini vezneye depolayıp taşınmaz üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman zarfı içerisinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP