Söğütözü Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Söğütözü Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın isteğiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun tümünü yatırmazsa haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Alt kısımda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan tarafın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP