Sultanbeyli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı tarafın isteğiyle borcu olan kişinin adına kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan kişi araba üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alırken araç üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de vasıta üstündeki haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanlışından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üstündeki var olan haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten araca haciz koyulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılması kanuni müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi yönündeki talep bir defaya mahsus geri alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşmiş icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP