Sultanbeyli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde kişiye en iyi ve hukuk ile uyumlu bir şekilde destek sağlayıp söz konusu problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları tercih edip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun tespiti: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Benzer bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklının isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Haczin zamanlama nedeni ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP